reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ

23 Haziran 2020, Salı, 2:39 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 0 kişi okudu | 0 yorum
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki değişiklikler kısmen taleplerimizi karşılamakla beraber, öğretenlerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemelerin yapılması elzemdir. Dün gece yayınlanmış olan yönetmelik değişikliği bir takım hususlarda düzenleme getirmiş ve bu itibarla öğretmenlerimizde memnuiyet uyandırmıştır. Ancak bu kısmi düzenlemenin yeterli olmadığını da belirtmek istiyoruz. Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen […]

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki değişiklikler kısmen taleplerimizi karşılamakla beraber, öğretenlerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemelerin yapılması elzemdir.

Dün gece yayınlanmış olan yönetmelik değişikliği bir takım hususlarda düzenleme getirmiş ve bu itibarla öğretmenlerimizde memnuiyet uyandırmıştır. Ancak bu kısmi düzenlemenin yeterli olmadığını da belirtmek istiyoruz.

Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öğretmenlerimizin mağduriyetine neden olan düzenlemelerin bir an önce değiştirilmesi hususunda Bakanlığa sürekli olarak  taleplerde bulunmaktayız. Örneğin, alan değişikliği takvimi, sıra tayinleri, proje okullarına atanacak öğretmenlerin sınavla ve adaletli şekilde atanması, mazerete bağlı yer değişikliklerinde öğrenim özrüne yer verilmesi, görevli olduğu yer dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenlere tayin hakkı verilmesi ve buna benzer bir çok sorunun çözümüne yönelik yönetmelik değişikliğinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

19.06.2020 tarih ve 31160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile Türk Eğitim Sen olarak daha önce Bakanlığa gönderdiğimiz taleplerimizin bir kısmı karşılanmış olup, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK’a taleplerimizin bir kısmını karşılayan bu değişiklikten dolayı teşekkür ederiz.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz 11.12.2017 tarih ve 888 sayılı yazıda, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, ancak zorunlu hizmet alanlarında isteğe bağlı olarak görev yapmakta olan öğretmenlerin de hizmet puanlarında aynı oranda artırım yapılmasını, 28.12.2017 tarih ve 1011 sayılı yazımızda, zorunlu hizmet alanlarında azami çalışma süresinin üzerinde görev yaptığı için ek hizmet puanından yararlanan öğretmenlerimizin kendi isteklerine bakılmaksızın iradeleri dışında gerçekleşen görev yeri değişikliğinden dolayı mağduriyet yaşamamalarını, 15.01.2018 tarih ve 90 sayılı yazımızda, zorunlu hizmetlerini tamamlayan öğretmenler ile 2010 yılında yapılan düzenleme ile zorunlu hizmetten muaf tutulmuş olup, atandığı zorunlu hizmet alanlarında halen fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerin de hizmet puanlarında aynı oranda artırım yapılması ve ayrıca zorunlu hizmet bölgesinde bir okulda zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmekte iken zorunlu hizmet bölgesinde yer alan başka bir okula yer değiştiren öğretmenlerin artırımlı hizmet puanından yararlandırılmalarını, 10.02.2020 tarih ve 113 sayılı yazımızda, Bakanlığınıza bağlı okul/kurumlarda zorunlu hizmet görevini yapmakta iken zorunlu hizmet görevini tamamlayıp aynı okul/kurumda görev yapmaya devam eden öğretmenlere; okul adının değiştirilmesi durumunda da artırımlı hizmet puanı verilmesini talep etmiştik. Yönetmeliğin 40. Maddesinin 6. Fıkrasında yapılan değişiklikle bu taleplerimiz karşılanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenlerin yanı sıra, zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananlara da artırımlı hizmet puanı hakkı verilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz 02.10.2018 tarih ve 783 sayılı yazılarımızda, pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenler ile pansiyonda nöbet tutan, belletici olarak görev yapan öğretmenlerimizin de ek hizmet puanlarından yararlandırılmasını, hizmet puanlarının artırılmasını talep etmiştik. Taleplerimiz doğrultusunda, Yönetmeliğin 40. Maddesinin 4. Fıkrasında yapılan değişiklikle, “Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bakanlığa gönderdiğimiz 31.08.2018 tarih ve 691 sayılı yazımızda ise, ilkokullarda açılacak kursların da Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamına alınması ve bu suretle ilkokullarda kurs açacak öğretmenlerin ek ders ücretlerini artırımlı almalarına imkan sağlanması hususunda talepte bulunmuştuk. Taleplerimiz doğrultusunda, Yönetmeliğin 40. Maddesinin 5. Fıkrasında yapılan değişiklikle, “Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ+ 5 = 8

Henüz yorum yapılmamış.