reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

ÜNİVERSİTELERDE, İKİNCİ ÖĞRETİMDE İDARİ PERSONEL GÖREVLENDİRMELERİNE GETİRİLEN SINIRLAMALAR KALDIRILMALIDIR

24 Şubat 2020, Pazartesi, 12:23 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 0 kişi okudu | 0 yorum
Bilindiği üzere üniversitelerde görev yapan idari personellere, ikinci öğretim kapsamında görev verilmekte ve bu göreve karşılık olarak da fazla mesai ücreti ödemesi yapılmaktadır. Toplu sözleşmede yapılan düzenleme ile de idari personel görevlendirmelerinde yapılan sınırlamalar artırılmış ve daha fazla idari personelin ikinci öğretimde görev alması amaçlanmıştır. Ancak, idari personel sayılarına toplu sözleşme ile getirilen bu artış, […]

Bilindiği üzere üniversitelerde görev yapan idari personellere, ikinci öğretim kapsamında görev verilmekte ve bu göreve karşılık olarak da fazla mesai ücreti ödemesi yapılmaktadır. Toplu sözleşmede yapılan düzenleme ile de idari personel görevlendirmelerinde yapılan sınırlamalar artırılmış ve daha fazla idari personelin ikinci öğretimde görev alması amaçlanmıştır. Ancak, idari personel sayılarına toplu sözleşme ile getirilen bu artış, atıfta bulunulan kanun maddesinin Danıştay tarafından iptal edilmesi nedeniyle, idari personellere fayda sağlamak yerine zarar vermekte, idari personelleri mağdur etmektedir.

31/03/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim  Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar’ın 2. maddesinde “Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma  saati bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda elli saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Kadroları ikinci öğretim yapılan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci öğretimde görev almayanlara fazla çalışma ücreti ödenmez. Kadroları diğer birimlerde bulunanlardan ikinci öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun olarak görevlendirilenlere de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 30’unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10’unu geçemez.” hükümlerine yer verilmiştir. Madde hükmüyle ikinci öğretimde görevlendirilecek idari personellerin sayıları konusunda düzenleme yapılmış ve bu personellere ödenebilecek fazla mesai ücretlerinin üst sınırı düzenlenmiştir.

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı ikinci bölümünün “Yükseköğretim kurumlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti” başlıklı 16. maddesinde “31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan “%30’unu” ve “%10’unu” ibareleri “%45’ini” ve “%20’sini” olarak uygulanır.” hükmüne yer verilmiş olup madde hükmüyle idari personel görevlendirilmesinde dikkate alınacak oranların üst sınırında artırıma gidilmiştir.

Diğer taraftan, mezkur Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. maddesinde, ikinci öğretimde  görevlendirilebilecek idari personel sayılarını düzenleyen “Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 30’unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10’unu geçemez.” ibaresinin iptali istemiyle açılan bir davada Danıştay 8. Dairesi mezkur ibarenin iptaline karar vermiştir. İptal kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca da onanarak kesinleşmiştir. Bugün itibariyle idari personellere sınırlama getiren bu düzenleme yürürlükte olmadığından toplu sözleşme ile yapılan düzenlemenin de uygulanabilirliği kalmamıştır.

Türk Eğitim Sen olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiğimiz yazıda Bakanlar Kurulu Kararı ile üniversiteler bünyesinde görev yapan idari personellerden, ikinci öğretimde görev verilebilecek personel sayılarına getirilen sınırlamanın mahkeme kararı ile iptal edilmesi  nedeniyle bu karara atıfta bulunan toplu sözleşmesinin uygulanma olanağının kalmadığı;  dolayısıyla, ikinci öğretimde görev verilebilecek idari personellere sınırlama getirilemeyeceği konusunda üniversitelerin uyarılmasını talep ettik.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiğimiz yazı için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ9 + = 18

Henüz yorum yapılmamış.