reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

4/C’DEN 4/B’YE GEÇENLER İÇİN DANIŞTAY’A DAVA AÇTIK

28 Nisan 2018, Cumartesi, 9:28 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 4 kişi okudu | 0 yorum
Bilindiği üzere, 696 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (C) fıkrası yürürlükten kaldırılarak, kamuda 4/C statüsünde istihdam edilen personelin 4/B statüsüne geçirilme süreci başlatılmıştır. Bunun ardından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar İle Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda, 4/C’den 4/B statüsüne geçirilen personelin çalışma esas ve […]

Bilindiği üzere, 696 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (C) fıkrası yürürlükten kaldırılarak, kamuda 4/C statüsünde istihdam edilen personelin 4/B statüsüne geçirilme süreci başlatılmıştır. Bunun ardından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar İle Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda, 4/C’den 4/B statüsüne geçirilen personelin çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Ancak, söz konusu düzenlemede, 4/C’li personelin 4/B’li sözleşmeli personel statüsüne geçişi tam anlamıyla yapılmayarak, eşitlik ilkesine aykırı şekilde 4/B (sözleşmeli personel) statüsü dışında, unvanı, mali ve özlük hakları tamamen farklı bir istihdam modeli oluşturulmuştur.
Türk Eğitim Sen olarak bahsi geçen kararda eşiklik ilkesine aykırı olan maddelere Danıştay nezdinde dava açtık.
Bilindiği gibi yapılan düzenleme ile yükseköğretim mezunu olan 4/C’liler idari büro görevlisi, yükseköğretim mezunu olmayanlar ise idari destek görevlisi yapılmıştı. Bu durum ise hem eşitlik ilkesine tamamen aykırıdır hem de bu çalışanların görev tanımları belirsizdir.
Öte yandan 4/C’den 4/B’ye geçen personel diğer 4/B’lilerden farklı olarak maaşlarını peşin olarak almak yerine, işin bitiminde her ayın 15’inde alacaktır. Sözleşmeleri de yaşlılık ve malullük aylığına hak kazandığı tarihte sona erecektir. Ek ödeme oranları ise diğer 4/B’li personele göre daha düşüktür.
İşte tüm bu hususlar ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri ve T.C. Anayasası ile güvence altına alınan çalışan haklarına aykırıdır. Sendikamız da bahsi geçen kararın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptalini talep etmiştir.dilekce


Galerideki Resimler

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ2 + = 8

Henüz yorum yapılmamış.