reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

AÇTIĞIMIZ DAVADA MAHKEME KARARINA İSTİNADEN MEB YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

27 Mart 2018, Salı, 11:26 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 2 kişi okudu | 0 yorum
Bilindiği üzere; 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin, muhtelif maddelerinin iptali istemiyle açtığımız davada, Danıştay 12. Dairesi’nin 2016/7383 E. sayılı ve 13.04.2017 tarihli kararıyla yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi üzerine, Türk Eğitim-Sen olarak yapmış olduğumuz itiraz üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun YD İtiraz No: 2017 / […]

Bilindiği üzere; 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin, muhtelif maddelerinin iptali istemiyle açtığımız davada, Danıştay 12. Dairesi’nin 2016/7383 E. sayılı ve 13.04.2017 tarihli kararıyla yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi üzerine, Türk Eğitim-Sen olarak yapmış olduğumuz itiraz üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun YD İtiraz No: 2017 / 875 sayılı ve 14.09.2017 tarihli kararında, Yönetmeliğin 11. Maddesinin başlığında “sözlü sınav” ibaresine yer verildiği halde, madde içeriğinde sadece mülakata yönelik değerlendirmelere yer verildiği, sözlü sınavın amacı olan bilgi ölçmeye yönelik hususlara yer verilmediği bu nedenle hukuka uyarlılık bulunmadığı; Yönetmeliğin 18. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması….” İbaresi yönünden ise, sözleşmeli öğretmen olarak atanabilmek için, KPSS için belirlenen taban puan veya daha yüksek puan almak, sözlüde başarılı sayılmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımanın yanında bazı özel şartları haiz olmak gibi bir takım koşulların sağlanmasının gerekli olması göz önüne alındığında, sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı il içinde alanında ihtiyaç bulunmaması durumunda, ihtiyaç olan ve sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilecek illerde istihdam edilmesi hakkaniyet gereği olup, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık görülmediği belirtilerek; dava konusu Yönetmeliğin 11. maddesi ile 18. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ “Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması….” İbaresi yönünden, itirazımızın KABULÜ ile söz konusu düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasına, karar verilmiştir.

İlgili mahkeme kararına istinaden, 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun YD İtiraz No: 2017 / 875 sayılı ve 14.09.2017 tarihli kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilen Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11. Maddesi ile 18. Maddesinin 2. Fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

 

meb_sozlesmeli_ogretmen_istihdamina_iliskin_yonetmelik_degisiklik_24032018_30370


Galerideki Resimler

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ9 + = 17

Henüz yorum yapılmamış.