reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

BÖLÜM BAŞKANLIĞI GÖREVİ ÜZERİNDEN ALINARAK FARKLI FAKÜLTEYE GÖREVLENDİRİLEN ÜYEMİZLE İLGİLİ OLUMLU KARARLAR

4 Haziran 2018, Pazartesi, 10:13 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 2 kişi okudu | 0 yorum
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Türk Eğitim Sen üyesi Davut KILIÇ, 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi gereğince İlahiyat Fakültesine görevlendirilmiş, ayrıca Bölüm Başkanlığı görevi üzerinden alınmıştır. Bahsi geçen işlemlerin iptali istemiyle açılan davalarda, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2017/1424 E., […]

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Türk Eğitim Sen üyesi Davut KILIÇ, 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi gereğince İlahiyat Fakültesine görevlendirilmiş, ayrıca Bölüm Başkanlığı görevi üzerinden alınmıştır.
Bahsi geçen işlemlerin iptali istemiyle açılan davalarda, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2017/1424 E., 2018/412 K. sayılı ve 18.04.2018 tarihli kararıyla, üyemizin 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi gereğince İlahiyat Fakültesine görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde, davacının üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü ve dekanın oluru ile mevcut görevine atamasının yapılması, kadrosunun Eğitim Fakültesinde bulunması ve davacının İlahiyat Fakültesinde görevlendirilmesine yönelik olarak tesis edilen işlemde herhangi bir süre öngörülmemiş olması karşısında geçici görevlendirme yetkisinin amacını aşarak atama etkisi oluşturacak şekilde kullanıldığı ve bu durumun kamu personelinin kadrosunun bulunduğu pozisyonda çalıştırılması ilkesine aykırılık teşkil ettiği, nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4.İdari Dava Dairesi’nin 15/03/2017 tarih ve E:2017/725, K:2017/914 sayılı kararının da bu yönde olduğu, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.
Ayrıca, Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2018/32 E., 2018/484 K. sayılı ve 10.05.2018 tarihli kararıyla da, üyemiz Davut KILIÇ’ın Bölüm Başkanlığı görevinin üzerinden alınmasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde, davalı idare tarafından, İlahiyat Fakültesine görevlendirilmesi nedeniyle bölümde görevi bulunmayan davacının bölüm başkanlığı görevinin kendiliğinden sona erdiği belirtilmiş olmasına karşın, davacının hizmet cetvelinde kadrosunun Eğitim Fakültesinde olduğu, bununla birlikte anılan görevlendirme işleminin Kayseri 1.İdare Mahkemesinin 18.04.2018 tarih ve E:2017/1424, K:2018/412 sayılı kararıyla iptaline karar verildiği, bu durumda, davacının İlahiyat Fakültesine görevlendirilmesi nedeniyle Bölüm Başkanlığı görevinin sonlandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kayseri 2. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız
Kayseri 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ+ 7 = 14

Henüz yorum yapılmamış.