reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

Duyuru Yapılmadan Yurt Müdürü Mülakatı Yapılmamalıdır

13 Haziran 2015, Cumartesi, 3:37 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 0 kişi okudu | 0 yorum
Bilindiği üzere, Danıştay 5. Dairesince 2012/4736 E sayılı ve 02.10.2012 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ile 27 Mart 2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1/a maddesinde yer alan “Yurt Müdürü kadroları” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. Yargı kararının uygulanarak […]

Bilindiği üzere, Danıştay 5. Dairesince 2012/4736 E sayılı ve 02.10.2012 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ile 27 Mart 2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1/a maddesinde yer alan “Yurt Müdürü kadroları” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. Yargı kararının uygulanarak sınavsız yapılan tüm yurt müdürü atamalarının iptali istemiyle yaptığımız başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali talebiyle açtığımız davada ise Ankara 14. İdare Mahkemesinin 2014/1252 E. 2015/355 K Sayılı ve 18.03.2015 tarihli kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Buna karşılık; halen duyuru olmadan mülakat yapıldığına dair Sendikamıza bilgiler ulaşmaktadır. Türk Eğitim Sen olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderdiğimiz yazıda, mahkeme kararı bulunmasına rağmen neden duyuru yapılmadan bazı kişilerin çağırılarak mülakat yapıldığına ilişkin Sendikamıza bilgi verilmesini ayrıca konuya ilişkin olarak yargı kararları doğrultusunda işlem tesis edilmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ+ 9 = 17

Henüz yorum yapılmamış.