reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Değerlendirmeleri Ertelenmeli

13 Haziran 2015, Cumartesi, 12:28 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 6 kişi okudu | 0 yorum
Türk Eğitim Sen olarak açtığımız dava neticesinde; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 Y.D. İtiraz nolu ve 18.02.2014 tarihli kararı üzerine MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce hazırlanarak illere gönderilen “DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ÜZERİNE YAPILMASI GEREKENLER” başlıklı yazıda; “Bu karar karşısında; 1-Takvime göre 12 Haziran 2015 tarihi itibarıyla tamamlanacak olan müdürlük […]

Türk Eğitim Sen olarak açtığımız dava neticesinde; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 Y.D. İtiraz nolu ve 18.02.2014 tarihli kararı üzerine MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce hazırlanarak illere gönderilen “DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ÜZERİNE YAPILMASI GEREKENLER” başlıklı yazıda; “Bu karar karşısında;

1-Takvime göre 12 Haziran 2015 tarihi itibarıyla tamamlanacak olan müdürlük görev süresinin uzatılmasına ilişkin değerlendirme süreci, 17 Haziran 2015 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süreçte, değerlendirme süresinin son günü (12 Haziran 2015) itibarıyla değerlendireceği okul müdürü ile en az altı ay süreyle çalışmamış durumda olan ilçe millî eğitim müdürü, eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürlerinin değerlendirme dışı tutulması sağlanacaktır. Bu amaçla “Değerlendirme Yapacak Kişileri Değiştirme” ekranında silme yetkisi verilecektir. Bu durumda eksik kalacak değerlendirmeler, Yönetmelikte belirlendiği gibi mevcut değerlendiricilerin değerlendirmelerinin yüzlük sisteme uyarlanması yoluyla yapılmış olacaktır.

2- Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri, Yönetmelikte yargı kararı doğrultusunda yapılacak değişikliğin yürürlüğe konulmasından sonra yapılacak; dolayısıyla o zamana kadar bu kapsamda herhangi bir görevlendirme yapılmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda; Bakanlığın bu talimatının yerinde olmakla birlikte, mağduriyetlerin önlenmesi açısından yeterli görülmemektedir. Eğitim kurumu müdürlerinin değerlendirilmesi sürecinin, yönetmelikte yer alan düzenlemelerin son derece suistimale açık olması ve idareye keyfi takdir hakkı tanıması sebebiyle haksızlıklara yol açtığı bu durumun bireysel davalarda verilen mahkeme kararlarıyla da tespit edilmiştir.

Bu düzenlemeler yürürlükte kaldığı sürece yapılacak her yeni değerlendirme işleminde yine aynı sonuçlarla karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır. Öncelikli olarak yönetmelikte yer alan eğitim kurumu müdürlerinin değerlendirilme sürecine dair hükümlerin yeniden düzenlenmesi, bu düzenleme yapılırken yargı kararlarının gerekçeleri de dikkate alınarak, değerlendiricilere keyfi ve sınırsız takdir hakkı bırakılmayacak şekilde, yazılı sınav vb. somut ve objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, bu süreç tamamlanana kadar 12 Haziran 2015 tarihi itibarıyla görev süresi sona eren tüm eğitim kurumu müdürlerinin değerlendirme işlemlerinin ertelenmesi hususunda talepte bulunduk.

MEB’in duyurusu için tıklayınız.

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız.

 

 


Galerideki Resimler

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ6 + = 15

Henüz yorum yapılmamış.