reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

Görevlerinden Alınan Yöneticiler İçin Yol Haritası

27 Ağustos 2014, Çarşamba, 9:19 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 0 kişi okudu | 0 yorum
6528 sayılı kanunun 25. maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 10 Madde’nin 8. Fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek […]

6528 sayılı kanunun 25. maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 10 Madde’nin 8. Fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.” Denilmektedir. Anılan hükümlerin iptali amacı ile CHP tarafından Anayasa Mahkemesine, yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından 11.06.2014 tarihinde yapılan görüşme sonucunda 6528 sayılı yasanın 22. maddeyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37/8. Maddesi ve aynı yasanın 25. maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 10. maddenin (8) numaralı fıkrasının yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verilmiştir.

Verilen karar nihai olmayıp dava henüz esastan karara bağlanmamıştır. Kısacası; halen Anayasa Mahkemesinin ilgili kanun maddelerini iptal etme gibi bir ihtimali bulunmaktadır.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 10 Madde’nin 8. Fıkrası uyarınca görevleri sona erdirilenler için görevlerine son verilmelerinin gerekçesi olan yasa maddesi halen yürürlükte olduğundan süreç bu yönü ile devam edecektir.

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin kararları geriye yürümemektedir. Yani; bir yasa maddesinin iptal edilmesi durumunda iptal kararı Resmi Gazetede yayımlanıncaya kadar geçen sürede bu maddeye bağlı yapılan işlemler Anayasa Mahkemesi tarafından verilen muhtemel bir yürütmeyi durdurma veya iptal kararından etkilenmemektedir.

Bu durumda Anayasa Mahkemesinin muhtemel iptal kararından yararlanabilmek için ilgililerin görevine son verilmesi işleminin ve bu işlemin dayanağı olan kanun maddesinin Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile İdare Mahkemelerinde iptal davası açmaları gerekmektedir.

İdari dava açma süresi idari bir işlem varlığında söz konusu olmaktadır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul müdürlerine görev sürelerinin sona erdiğine ilişkin herhangi bir bildirimde bulunmamıştır. Bir anlam Bakanlık ilgililerin dava açma haklarını ellerinden almak istemiştir. Bu durumda okul yöneticilerinin 2 dava açması isabetli olacaktır.

1-) İlk etapta Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek muhtemel bir kararından faydalanmak isteyen kişiler görevlerine son verilmesi işleminin iptali için istemeleri halinde dava açabileceklerdir. Yasanın ilgili maddesinde “…görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.” İbaresi sebebi ile her ne kadar kişilere tebligat yapılmamış olsa da veyahut fiilen görevlerine devam etseler de resmiyette bu kişilerin görevleri yasa hükmü ile 13.06.2014 tarinde sona ermiştir. Bu nedenle istedikleri takdirde yasa hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile dava açmaları mümkündür. Bu konuda dava açmak isteyen kişiler Adli Tatilin sona ermesinden sonraki 7 gün içinde dava açabilirler.

İlgili dava dilekçesi için Tıklayınız

2-) Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilmiştir. Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile görev süreleri uzatılacaktır. Ancak; 100 üzerinden 75 puandan düşük alan kişilerin görev süreleri uzatılmamıştır. Bu durumda ilgili kişilerin öncelikle Ek-1 Değerlendirme formunun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde idareden istenilmesi (Dava açmak için puan sonuç belgesi de yeterlidir.)ve akabinde bir an evvel konuyu idari yargıya taşımaları gerekmektedir.

 

İlgili dava dilekçesi için Tıklayınız


Galerideki Resimler

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ+ 3 = 9

Henüz yorum yapılmamış.