reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

Md. Yard. ve Okul Öncesi Öğretmenlerin Nöbet Ücreti

16 Haziran 2016, Perşembe, 3:01 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 0 kişi okudu | 0 yorum
Milli Eğitim Bakanlığı, 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Nakil, Öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı, Telafi eğitimi ve yetiştirme programı, Öğretmenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, , Destek eğitim personeli, uzman ve usta öğreticiler, Okul rehberlik öğretmeni, Müdür […]

Milli Eğitim Bakanlığı, 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Nakil, Öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı, Telafi eğitimi ve yetiştirme programı, Öğretmenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, , Destek eğitim personeli, uzman ve usta öğreticiler, Okul rehberlik öğretmeni, Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi gibi konu başlıklarında değişiklikler yapmıştır.

Bilindiği üzere Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarındaki Müdür yardımcılarının nöbet görevine ilişkin ek ders ücretinden yararlanabilmeleri hususunda Sendikamız büyük çaba sarf etmiştir.  Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 23/02/2016 tarih ve 2082218 sayılı “Nöbet Görevi” konulu, okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarının nöbet görevi adı altında ek ders ücretinden yararlandırılmamalarına ilişkin işlemin iptali için Sendikamızca dava açılmış ve Milli Eğitim Bakanlığına okul öncesi, ilköğretim ve özel öğretim kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarına nöbet ücreti ödemelerinin yapılması ve ilden ile değişiklik gösteren bu uygulamanın açıklığa kavuşması için gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda çeşitli tarihlerde yazılar yazılmıştır.

Nihayetinde; Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki “Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44.maddesi “Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi” olarak aşağıdaki şekilde değiştirilerek müdür yardımcılarının nöbet görevi mevzuata dahil edilmiştir.

Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi

MADDE 44 –

(1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir.

(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.

(3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.

(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.

(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren  bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

(11) Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.

 

İlgili Yönetmelik Değişikliği için tıklayınız

Eki için tıklayınız

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ4 + = 10

Henüz yorum yapılmamış.