reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

Torba Yasa Çuvala Döndü…

26 Şubat 2014, Çarşamba, 2:48 | Şubemizden Haberler | Bu yazıyı 7 kişi okudu | 0 yorum
Değerli eğitimciler, Saygı değer katılımcılar Kıymetli basın mensupları; Eğitimde Tarihin En Büyük Tasfiye Yasasına ve Siyasi İktidarın Dayatmalarına İtiraz Ediyoruz! Hükümet tarafından TBMM`ye sunulan “Milli Eğitim Temel Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” dershanelerin kapatılması ve özel okula dönüştürülmesi bahanesi ile meclis gündemine getirilmiştir. 17 Aralık yolsuzluk ve […]

Değerli eğitimciler, Saygı değer katılımcılar

Kıymetli basın mensupları;

Eğitimde Tarihin En Büyük Tasfiye Yasasına ve Siyasi İktidarın Dayatmalarına İtiraz Ediyoruz!

Hükümet tarafından TBMM`ye sunulan “Milli Eğitim Temel Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” dershanelerin kapatılması ve özel okula dönüştürülmesi bahanesi ile meclis gündemine getirilmiştir.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında ortaya çıkan kirli ilişkiler sonrasında büyük bir panik yaşayan siyasi iktidar, peş peşe gündeme getirdiği ve geniş halk kesimleri tarafından tepki ile karşılanan yasal değişikliklerin ardından, eğitim sisteminde büyük bir alt üst oluş yaşanmasına neden olacak olan “Milli Eğitim Yasa Tasarısı ile eğitimde yaşanan sorunları daha da derinleştirecektir.

Okul yöneticileri açısından bakıldığında bu yasa ile Bakanlıkta bulunan 100 bin kadronun 73 bininin okul müdürleri, müdür yardımcıları ve müdür başyardımcılarıyla dolu olduğunu, tasarının kanunlaşması halinde bu 73 bin kişinin görevinin sona ereceği aşikardır. “Okul yöneticilerinin tüm unvanlarını elinden zorla alan bir tasfiyedir. İnsan hakları, hukuk, ileri demokrasiyle uzaktan yakından alakası olmayan bir uygulamadır .Sözde paralel yapıyı ortadan kaldırmak amacıyla pire uğruna yorgan yakmaktadır iktidar. Maalesef insanların geleceğini, kazanılmış haklarını hiçe sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Sendikalarımızın üyesi olsun olmasın, biz meseleye ilke bazında bakıyoruz. Her 4 yılda bir okul yöneticilerinin değişecek olması kabul edilemez. Hatta 4 yılda bir değil, vali yöneticiyi atayıp da beğenmezse 1 gün sonra bile değiştirme hakkına sahip” olacaktır. Sizce;

Demokrasi haksızlık mıdır?

Demokrasi hukuk tanımamak mıdır?

Demokrasi devlet makamlarını kendi çıkarları ve bir grubun çıkarı için kullanmak mıdır ?

Demokrasi yıldırma, sindirme ve kendinize itaat eder hale getirme yolu mu dur?

Demokrasi kendi gibi düşünmeyene tahammül etmemek midir?

 

Eğitim sisteminin acil çözüm bekleyen onlarca sorunu olmasına rağmen, hükümetin yangından mal kaçırır gibi, üstelik bir torba yasa ile eğitim sisteminde yeni bir alt üst oluşa neden olacak düzenlemeler yapmak istemesi dikkat çekicidir.

Sendikamız tarafından defalarca dile getirilen eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması için sunulan çözüm önerilerinden;

-Ücretlerin iyileştirilmesi

-3600 Ek gösterge

-Memura bir derece verilmesi

-Disiplin cezaları

-Sene başı eğitim öğretim tazminatının sene başı tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi v.s gibi talepleri karşılamak yerine kendi bildiğini okumuş ve hiçbir uzlaşıya meydan bırakmayan bir tavır sergilemiştir.

Son olarak da Meslek Liseleri’ nden Beden eğitimi dersinin kaldırılması

Şu anda TBMM gündeminde olan tasarı ile; dershanelerin dönüştürülmesi bahanesiyle kamu kaynaklarını özel okullara aktarılmak istenmekte, devlete ait arazi ve okul binalarının özel sektöre ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara devredilmesi ya da kiralanmasının hesapları yapılmakta, 4 yıl ve üzeri görev yapmış olan bütün eğitim yöneticilerinin tek bir yasa ile görevden alınması ve siyasi iktidarın bir dediğini iki etmeyen valiler tarafından atanmasının adımları atılmak istenmektedir.

Tasarı ile ayrıca aday öğretmenlere yeni bir sınav getirilmesi, sadece aday öğretmenleri ilgilendiren bir sorun değildir. Bu uygulamanın arkasında eğitimde esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma uygulamalarının artması ve iş güvencemizin adım adım kaldırılması vardır. Yıllardır okulları ve diğer eğitim kurumlarını birer ticarethane haline getiren ve eğitimin parasal yükünü büyük ölçüde halkın sırtına yıkan siyasi iktidar, eğitim yöneticilerinin valiler tarafından atanmasının ardından eğitimde performansa dayalı ve sözleşmeli istihdamı temel alan, iş güvencemizi ve elimizde kalan son hakları geri almayı hedefleyen uygulamaları hayata geçirmenin hazırlığı içindedir.

Ayrıca Tasarıda teftiş sisteminde yapılan değişiklikler ise büyük sakıncalar doğurmaktadır. Bakanlık denetçileri ve il eğitim denetmenlerinden oluşan teftiş sisteminin, tasarıyla sadece eğitim denetmenlerinden oluşan bir sistem haline getirilmesi, böylece Bakanlık denetçilerinin haklarının gasp edilmesi, mevcut statülerinin ellerinden alınması büyük bir olumsuzluktur. Öte yandan il eğitim denetmenleri Bakanlık denetçilerinin haklarına sahip olmak istiyordu. Bu tasarı ile il eğitim denetmenlerinin talepleri de karşılanmamıştır. Dolayısıyla tasarı, hem Bakanlık denetçilerini hem de il eğitim denetmenlerini mutlu etmemiştir.

Hükümetin eğitim sistemini telafisi çok zor olan yeni bir kaosun içine itmek istemesi karşısında sessiz ve tepkisiz kalmamız beklenemez. TBMM`ye sunulan kanun taslağına karşı mücadeleyi ortaklaştırmak için Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen olarak bu gün, tüm ülke çapında bir günlük ortak grev kararı alınmıştır.

Hükümetin eğitim sistemini hem içerik, hem de yönetim anlayışı olarak kendi siyasal hedefleri ve ideolojik çizgisine paralel bir şekilde biçimlendirmesine sessiz ve tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Bu nedenle sendikalı ya da sendikasız ayrımı yapmadan, yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı`nın yanlış ve taraflı uygulamaları nedeniyle mağdur olmuş, bugününden ve geleceğinden endişe eden bütün eğitim ve bilim emekçilerinin güvencesi olmaya ve siyasi iktidarın her türden dayatmacı ve bizleri yok sayan uygulamalarına karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

 


Galerideki Resimler

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ4 + = 8

Henüz yorum yapılmamış.