reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

MEB’e Yargı Kararının Uygulanması Değişikliğini Sorduk

29 Aralık 2015, Salı, 9:23 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 5 kişi okudu | 0 yorum
Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak açtığımız davada,  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 Y.D. İtiraz Nolu ve 18.02.2014 tarihli kararı ile; 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin EK-1 Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının […]

Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak açtığımız davada,  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 Y.D. İtiraz Nolu ve 18.02.2014 tarihli kararı ile; 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin EK-1 Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur. Ayrıca görev süresi uzatılmayan eğitim kurumu müdürlerinin açtıkları davaların neredeyse tamamı iptal kararıyla sonuçlanmaktadır.

Bakanlıkça Danıştay İDDK kararı yasal süre içinde uygulanmayarak, Hukuk Müşavirliği görüş yazısı doğrultusunda, yapılacak yeni düzenlemeye kadar konunun bekletileceği yönünde ilgili kurumlara talimat gönderilmiş, 06.10.2015 tarihli yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin akabinde ise Hukuk Müşavirliği tarafından, bekletilen yargı kararları ile ilgili olarak yeni yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı yönünde yeniden görüş bildirilmiştir. Buna göre hakkında yargı kararı bulunan okul müdürleri yeni yönetmelikte yer alan sözlü sınav hükümlerine tabi tutulmaktadır. Türk Eğitim Sen olarak bu hususta Bakanlığa yazdığımız yazılarda, defalarca bu uygulamanın yanlış olduğunu dile getirerek, Hukuk Müşavirliğinin hukuka aykırı olan bu görüşünü hukuka uygun hale getirerek değiştirmesini talep ettik. Ayrıca Hukuk Müşaviri hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunularak, manevi tazminat davası açılmıştır.

Bu süreçte;   MEB Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan 09.11.2015 tarihli ve 11382385 sayılı yeni görüş yazısında bu kez de; öğretide genel kabul gören görüşün, düzenleyici işlem iptal edildiğinde buna bağlı birel işlemlerin de hukuki dayanağını kaybedeceği şeklinde olduğu belirtilerek kamu yararı gereği konunun İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek işlem tesis edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Böylelikle MEB Hukuk Müşavirliği geri adım atarak önceki görüşünü değiştirme eğilimi içine girmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yargı kararlarının uygulanması sürecine ilişkin olarak ne şekilde bir değerlendirme yapıldığı ve bundan sonraki süreçte uygulamada değişiklik olup olmayacağı hususunda Sendikamıza bilgi verilerek konunun kamuoyu ile paylaşılması hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.

 

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ5 + 2 =

Henüz yorum yapılmamış.