reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

21 Haziran 2018, Perşembe, 5:00 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 2 kişi okudu | 0 yorum
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği 21.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetici görevlendirme yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik hükümleri sendikamız tarafından detaylı bir biçimde incelenecek ve üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda hukuka aykırı ve mağduriyete sebep olduğu düşünülen maddeler yargıya taşınacaktır. […]

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği 21.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetici görevlendirme yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelik hükümleri sendikamız tarafından detaylı bir biçimde incelenecek ve üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda hukuka aykırı ve mağduriyete sebep olduğu düşünülen maddeler yargıya taşınacaktır. Ancak üyelerimize ilk etapta yönetmelikte yapılan esaslı değişiklikler hakkında kısaca bir bilgi verilmesi yararlı olacaktır.
-Yönetmelikte ilk göze çarpan başlıca husus müdür başyardımcılığı kadrosunun kaldırılmış olmasıdır. Mevcut Müdür Başyardımcıları yapanların yöneticilikleri, dört yıllık yöneticilik görevlerinin bitiminde sona erecektir. Bu durumda olanlar yeniden görevlendirme kapsamında müdür yardımcılığı görevlendirme isteğinde bulunabileceklerdir. Görevleri 4 yılları dolana kadar devam edecek. 4 yılı dolanlar yeniden görevlendirme sürecinde müdür yardımcısı olabilecekler.
-Yeni yönetmelikle birlikte ilk kez müdür ve müdür yardımcısı olacaklar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
Müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyenler ile hâlen yönetici olarak görev yapanlardan üst yöneticilik görevine görevlendirilmek isteyenler, yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilecektir. Başvurular, yöneticilik unvanlarından yalnızca biri için yapılabilecektir.
Yazılı sınav sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak Ek-2’de yer alan form üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
İlk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ı dikkate alınarak belirlenecektir.
– İlk defa müdür olarak görevlendirilmek için kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olma şartı aranmaktadır.
– İlk defa müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler için şube müdürü, müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak veya adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak şartı aranacaktır.
-Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdür ve müdür yardımcıları aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin ise farklı eğitim kurumlarına müdür olarak yeniden görevlendirilmelerinde, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre belirlenen puanlar dikkate alınacaktır.
– Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde başlatılan iş ve işlemler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. Bu durumda halen devam eden ve 24 hazirandan sonra açıklanacak olan mülakat sonuçlarına göre atamalar, eski yönetmelik hükümlerine göre yapılmaya devam edecektir.
– Yönetici olarak görevlendirmek isteyen adayların görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olması ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği dersin bulunması gerekmektedir.
-Ayrıca 02.06.2018 Tarihli ve 30439 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri içerisindeki okullardan müdürlük ve müdür başyardımcılığı kadrosunu kaldırarak bu okulları ve kampüsü yönetmeyi Eğitim Kampüsleri müdürlerine bırakmıştır. Ancak, Eğitim Kampüsü müdürleri ile ilgili 19 gün önce yapılan Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğindeki değişikliğe paralel Kampüs Müdürlerinin nasıl görevlendirileceğine dair kriterlere bugünkü yönetmelikte yer verilmemiştir.

Yönetmelik ve Ekleri için Tıklayınız

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ5 + = 14

Henüz yorum yapılmamış.