reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

10 Kasım 2017, Cuma, 3:50 | Genel Merkez'den Haberler, MEB Duyuruları | Bu yazıyı 2 kişi okudu | 0 yorum
10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete ile Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiş, bu yönetmeliğin 38.maddesiyle 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe düzeyinde rehberlik hizmetleri ile bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve […]

10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete ile Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiş, bu yönetmeliğin 38.maddesiyle 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe düzeyinde rehberlik hizmetleri ile bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ve eğitim kurumlarındaki rehberlik servislerinin işleyiş ve görevleri ile bu hizmetleri veren kurumlarda çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, “rehber ve psikolojik danışman” öğretmen yerine yeni bir ders tanımı ile “rehberlik öğretmen” öğretmeni gelmiştir. Bu yönüyle de Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği isim değiştirerek, yönetmelikten Psikolojik Danışma Hizmetleri çıkarılmış, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği olarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni yönetmelikte rehber öğretmenlerin sınavlarda görev alabileceği; belleticilik ve nöbet görevi yapacağı hüküm altına alınmıştır. Sınav görevi isteğe bağlı kılınmıştır. Ancak, belleticilik ve nöbet görevi yönünden amir bir hüküm getirilmiştir. Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilebileceklerdir.

Rehberlik servislerinde görevli rehber öğretmenlerin çalışma süreleri eski yönetmelikte olduğu gibi haftalık 30 iş saatidir. Aynı şekilde günlük çalışma saatlerinin eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenme durumu devam etmektedir. Eski yönetmeliğin 55.maddesinde yer alan “Verilemeyecek görevler” maddesi yeni yönetmelikte yer almamaktadır. Eski Yönetmelikte bulunan bu maddenin içeriği; “Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez.” şeklindedir. Bu düzenleme yeni Yönetmelikte yoktur.

Rehber öğretmenin görevleri arasında; pansiyonlarda yürütülen eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik etkinliklerinden, rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektiren hizmetleri yürütmesi söz konusudur. Rehber öğretmenin pansiyonlarda görev alması gece saatlerinde de görevlendirileceği anlamına gelmektedir. Oysa bu hizmetlerin mesai saatleriyle sınırlı tutulmuş olması gerekmektedir. Yine aynı şekilde evde ve hastanede eğitime karar verilmiş öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak amacıyla öğrenciyi evde ve hastanede ziyaret etmesi mesai saatleriyle sınırlı tutulmalıdır. Bununla birlikte görevlendirildiği takdirde komisyonla öğrenci alan eğitim kurumlarının kayıt döneminde görev alması yaz tatili döneminde çalışacak olması anlamına gelmektedir. Bu yönüyle de madde aksak bir durum sergilemektedir.

Netice itibarıyla yeni yönetmeliğin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile ilgili getirdiği düzenlemelerin bir çoğu yargıya konu olabilecektir. Özellikle nöbet ve belleticilik görevlerinin zorunlu hâle getirilmesi, rehberlik hizmetlerini olumsuz etkileyecek nitelikte görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ6 + = 11

Henüz yorum yapılmamış.