reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI NELER GETİRİYOR?

29 Ocak 2018, Pazartesi, 10:40 | Genel Merkez'den Haberler, MEB Duyuruları | Bu yazıyı 2 kişi okudu | 0 yorum
Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 26/01/2018 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı hazırlanarak paydaşların görüşleri alınmak üzere Bakanlığın veri toplama modülünde yayımlanmıştır. Yönetmelik taslağına göre, yönetici görevlendirmeleri; “Tanımlar” kısmında “ilk defa görevlendirme” ve “yeniden görevlendirme” şeklinde tanımlanmıştır. İlk defa görevlendirme; Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına ilk defa […]

Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 26/01/2018 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı hazırlanarak paydaşların görüşleri alınmak üzere Bakanlığın veri toplama modülünde yayımlanmıştır.

Yönetmelik taslağına göre, yönetici görevlendirmeleri; “Tanımlar” kısmında “ilk defa görevlendirme” ve “yeniden görevlendirme” şeklinde tanımlanmıştır. İlk defa görevlendirme; Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup halen öğretmen olarak görev yapanlardan yöneticiliğe görevlendirilecekleri, Yeniden görevlendirme ise; bulundukları eğitim kurumunda dört ya da sekiz yılını dolduran yöneticilerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına görevlendirilmelerini kapsamaktadır.

“Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar” başlıklı 7.maddenin 1.fıkrasının (c) bendi; “Adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.” şeklinde taslak haline getirilmiş, buradaki 4 yıllık süre 2 yıl olarak değiştirilmiştir. Böylelikle de 7.maddenin 2.fıkrası çıkarılmıştır.

Üçüncü bölümde komisyonlar; “yazılı sınav komisyonu” eklenerek, yazılı sınav komisyonu, sözlü sınav komisyonu ve değerlendirme komisyonu olarak maddeleştirilmiştir.

Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem ise; Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre; müdürlüğe yeniden görevlendirmede ise; Ek-1’de yer alan Formun (A ve B) bölümleri üzerinden yapılacak değerlendirme göz önünde bulundurularak; müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yeniden görevlendirme ise Ek-1’de yer alan Formun (A) Bölümü üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre yapılacaktır.

Yönetmelik taslağında yazılı sınav; yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5, 6 ve 7.maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla test usulü ile yapılacaktır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınav ise; Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı yazılı sınavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ek-2’de yer alan Form üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

Ayrıca yöneticilik görevinin sona ermesi ve yöneticilik görevinden ayrılma durumunda yürürlükte olan Yönetmelik’ten farklı olarak bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde, durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabileceklerdir.

Taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizi bu haberin altına yorum olarak belirtmeniz halinde Genel Merkezimizce yapılacak çalışmalarda değerlendirilecektir.

 

 

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ

 

 

İlgili Taslak İçin Tıklayınızı

EK-1 İçin Tıklayınız

EK-2 İçin Tıklayınız


Galerideki Resimler

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ+ 3 = 12

Henüz yorum yapılmamış.