reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

“ÖĞRETMENLER SAAT 16:00’YA KADAR BEKLEYECEKLER” TALİMATINA YARGIDAN RED KARARI VERİLDİ.

5 Mart 2020, Perşembe, 10:24 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 0 kişi okudu | 0 yorum
Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi tarafından, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Burdur’da görev yapan öğretmenlerin her gün saat 16.00’a kadar görev yerlerinden ayrılmamalarına yönelik işlemin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada, Isparta İdare Mahkemesi’nin 2011/298 E.,       2011/1270 K. sayılı ve 21.12.2011 tarihli kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idarenin karara […]

Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi tarafından, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Burdur’da görev yapan öğretmenlerin her gün saat 16.00’a kadar görev yerlerinden ayrılmamalarına yönelik işlemin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada, Isparta İdare Mahkemesi’nin 2011/298 E.,       2011/1270 K. sayılı ve 21.12.2011 tarihli kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idarenin karara karşı temyiz yoluna başvurması üzerine, Danıştay 2. Dairesi’nin 2013/864 E., 2015/10529 K. sayılı ve 17.12.2015 tarihli kararında, sendika şubesinin dava açma ve davada taraf olma ehliyeti bulunmadığından, davanın ehliyet yönünden reddi gerekirken, işin esası hakkında verilen kararda usul hükümlerine uyarlık bulunmadığı belirtilerek, mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkeme kararının Danıştay tarafından bozulması üzerine, dava doyası yeniden incelenmiş ve Isparta İdare Mahkemesi’nin 2016/343 E., 2016/441 K. sayılı ve 29.04.2016 tarihli kararıyla önceki 2011/298 E., 2011/1270 K. sayılı ve 21.12.2011 tarihli kararda ısrar edilmesine, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Bunun üzerine, davalı idarenin karara karşı temyiz başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda incelenmiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/4160 E., 2018/3201 K. sayılı ve 13.06.2018 tarihli kararı ile  Isparta İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek, ısrara ilişkin kısmının onanmasına, işin esasına ilişkin temyiz incelemesi yapılmadığından, işin esası hakkında inceleme yapılarak karar verilmek üzere dosyanın Danıştay İkinci Dairesine gönderilmesine karar düzeltme yolu açık olmak üzere karar verilmiş, bu karara karşı yapılan karar düzeltme başvurusu da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2018/4534 E., 2019/3782 K. sayılı ve 19.09.2019 tarihli kararı ile reddedilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından işin esası hakkında dosyanın inceleme yapılmak üzere Danıştay 2. Dairesi’ne gönderilmesi üzerine yapılan esasa ilişkin inceleme sonucunda, Danıştay 2. Dairesi’nin 2019/3701 E., 2020/411 K. sayılı ve 15.01.2020 tarihli kararında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile memurların haftalık çalışma saatlerinin düzenlendiği, ancak özel Kanun ve Yönetmelikler uyarınca farklı çalışma saatleri düzenlenebileceğinin belirtildiği, bu çerçevede, ilköğretim okulu öğretmenleri için Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile özel düzenlemeler yapılarak çalışma sürelerinin haftalık toplam 30 saat (18+12) olarak belirlendiği; diğer yandan, günlük ders ve teneffüs sürelerine ilişkin düzenlemelerin de Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer aldığı; buna göre öğretmenlerin, anılan düzenlemelerde hükme bağlanan bu süreler dışında görev yerinde kalmaya zorlanamayacakları sonucuna varıldığından, ilköğretim okulu öğretmenlerinin saat 16.00’a kadar görev yerlerinden ayrılamayacaklarına ilişkin uygulamanın kaldırılması isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedildiği belirtilerek, DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE, Isparta İdare Mahkemesince verilen 2016/343 E., 2016/441 K. sayılı ve 29.04.2016 tarihli kararın ONANMASINA, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

İlgili Kararlar İçin Tıklayınız

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ6 + 3 =

Henüz yorum yapılmamış.