reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

REHBER ÖĞRETMENLERE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME GENELGESİNE İTİRAZ ETTİK

22 Şubat 2018, Perşembe, 5:04 | Genel Merkez'den Haberler, MEB Duyuruları | Bu yazıyı 0 kişi okudu | 0 yorum
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2018 tarihli E.3296874 sayılı Rehberlik Hizmetleri konulu 2018/6 sayılı genelge yayımlandı. Söz konusu genelgede rehberlik öğretmenlerinin geçici görevlendirmeleri konusu yer almaktadır. 2018/6 sayılı Rehberlik Hizmetleri genelgesi kapsamında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin rehberlik öğretmenlerinin okul ve kurumlara dağılımını gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. 2018/6 sayılı Rehberlik […]

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2018 tarihli E.3296874 sayılı Rehberlik Hizmetleri konulu 2018/6 sayılı genelge yayımlandı. Söz konusu genelgede rehberlik öğretmenlerinin geçici görevlendirmeleri konusu yer almaktadır. 2018/6 sayılı Rehberlik Hizmetleri genelgesi kapsamında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin rehberlik öğretmenlerinin okul ve kurumlara dağılımını gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

2018/6 sayılı Rehberlik Hizmetleri Genelgesinin 4.maddesinde; “Okul/kurumlara görevlendirmeler yapılırken norm fazlası olan rehberlik öğretmenlerine öncelik verilecektir.” 5.maddesinde ise; “Norm fazlası olan rehberlik öğretmenlerinin ihtiyacı karşılayamaması durumunda öncelikle birden fazla rehberlik öğretmeni olan okullardan görevlendirme yapılması…” hükmü yer almaktadır. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere nihayetinde norm fazlası olmayan ve okulunda/kurumunda tek bir rehber öğretmeni olarak bulunan rehber öğretmenlerinin bile geçici görevlendirmeleri söz konusu olabilecektir. Rehber Öğretmenlerin norm kadrosunda bulunduğu okul haricinde görüşü alınmadan geçici olarak görevlendirilmeleri mümkün değildir. Bir öğretmenin başka bir kuruma geçici görevlendirilebilmesi için izni ve görüşü alınması öğretmenin bulunduğu okulda norm kadro fazlası olması gerekmektedir.

Rehber Öğretmenlerin geçici görevlendirilmeleri hakkında yargı kararlarına bakıldığında rehber öğretmenlerin geçici görevlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Aynı şekilde Kamu Denetçiliği Kurumu da 15/06/2015 tarihli ve 2015/40 sayılı kararında rehber öğretmenlerin isteğe bağlı olmaksızın başka bir eğitim kurumunda geçici olarak görevlendirilmesinin kanuna ve mevzuata uygun olmadığı yönünde görüş bildirmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2018/6 sayılı Rehberlik Hizmetleri Genelgesi kapsamında; norm fazlası olmayan rehber öğretmenlerin geçici görevlendirilemeyeceği göz önüne alınarak, söz konusu Genelge’de yer alan norm fazlası öğretmenlerin geçici görevlendirilmesine ilişkin hükümlerin iptal edilmesi, aksi durumda Sendikamız tarafından bu hükümlerin hukuka ve mevzuata aykırı olması nedeniyle iptali hususunda yargı yoluna gidileceği, bununla birlikte bu hususta yapılacak görevlendirmelerin önüne geçilmesi ve mağduriyetlerin yaşanmaması için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine talimat gönderilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ1 + = 5

Henüz yorum yapılmamış.