reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

SENDİKACILIĞI ÖĞRENMEK İSTEYENLER TÜRKİYE KAMU-SEN’İN TARİHİNİ İYİ İNCELESİN

25 Ağustos 2017, Cuma, 5:10 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 8 kişi okudu | 0 yorum
Memur-Sen’in 2017 yılı Toplu Sözleşme rezaletinden sonra, buçuk zamla mutabakata varan bir kısım aklı evvellerin kendilerini kurtarmak için her zamanki gibi yine Türkiye Kamu-Sen’e saldırdığı görülüyor. Konfederasyonumuzun yetkili olduğu dönemde aldığı zamlarla kendi aldıklarını kıyaslamaya çalışan bu zevatın, kamu görevlileri sendikacılığından ve mevzuattan bihaber oldukları gibi, memur maaşlarının gelişimini de bilmedikleri ortaya çıkıyor. Bu kimselere […]

Memur-Sen’in 2017 yılı Toplu Sözleşme rezaletinden sonra, buçuk zamla mutabakata varan bir kısım aklı evvellerin kendilerini kurtarmak için her zamanki gibi yine Türkiye Kamu-Sen’e saldırdığı görülüyor. Konfederasyonumuzun yetkili olduğu dönemde aldığı zamlarla kendi aldıklarını kıyaslamaya çalışan bu zevatın, kamu görevlileri sendikacılığından ve mevzuattan bihaber oldukları gibi, memur maaşlarının gelişimini de bilmedikleri ortaya çıkıyor. Bu kimselere göre güya Türkiye Kamu-Sen 2007 yılındaki toplu görüşmelerde %2+2 zammı kabul etmiş ve memurları zarara uğratmış.

Belirtmek gerekir ki, Türkiye Kamu-Sen, 2007 yılında toplu görüşme mutabakat metni imzalamamış, ama bu görüşmenin sonuçlarının uygulandığı 2008 yılında en düşük dereceli memur maaşında %27,3; ortalama memur maaşında ise %22,9’luk bir artış yapılmasını sağlamıştır.

Konfederasyonumuz, 2002 ile 2008 yılları arasında yapılan toplu görüşmelere yetkili konfederasyon sıfatı ile katılmış ve yalnızca 2005 ve 2008 toplu görüşmelerinde mutabakat imzalamıştır. Bunun dışındaki tüm görüşme süreçleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve kamu görevlilerinin sorunları Uzlaştırma Kurulu’na taşınarak memur ve emeklilerin sorunlarının kamuoyunda daha geniş bir zaman ve zeminde tartışılarak gündemde kalması sağlanmıştır.

Aşağıda Devlet Personel Başkanlığı’nın yayınlarından yararlanarak yaptığımız ve 2007 yılı Toplu Görüşme sürecini ve sonuçlarını kısaca özetleyen çalışma, kamu görevlileri sendikacılığından haberi olmayan sözde sendikacılara kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca Konfederasyonumuzun yetkili olduğu 7 yıllık dönemle Memur-Sen’in yetkili olduğu 7 yıllık dönem de reel kazanımlar bakımından yine Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Konfederasyonumuzun tutanaklarından faydalanılarak mukayese edilmek suretiyle bilgilerinize sunulmuştur. Bu bakımdan sendikacılığı öğrenmek isteyenler, Türkiye Kamu-Sen’in tarihini iyi incelemelidir.

2007 YILI TOPLU GÖRÜŞMELERİ

(15-29 Ağustos 2007)

MUTABAKAT SAĞLANMADI

Hükümetin İlk Teklifi:

 

2008 yılının her iki yarısı için de kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine %1,5 + %1,5 zam yapılması.

 

Toplu Görüşme Sonucunda Uygulanan:

 

Kamu görevlilerinin maaşlarına 01.01.2008 tarihinden itibaren %2 oransal artış, tüm memur ve emeklilerin maaşlarına ayrıca aylık 10 TL seyyanen zam, buna ek olarak denge tazminatına aylık 20 TL artış;

01.07.2008 tarihinden itibaren %2 zam ve denge tazminatına aylık 20 TL daha ilave artış yapıldı ve denge tazminatı toplamda aylık 120 TL’ye yükseldi.

 

Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki personel ücret dengesizliğinin giderilmesi amacıyla derhal denge tazminatında yeni düzenlemeye gidilmesi kararlaştırıldı. Bu karara uygun olarak denge tazminatı; 16 Ağustos 2008 tarih, 26969 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla, ek ödeme adıyla yeniden düzenlendi ve ek ödeme miktarları unvan ve derecelere göre en yüksek devlet memuru aylığının belli bir oranına endekslenerek en düşük memur maaşına aylık 103 TL, ortalama memur maaşına 116,5 TL artış sağlayacak şekilde belirlendi. Bu artışın devamı olarak 2011 yılında ek ödeme miktarına ayrıca 80 TL artış yapılması kararlaştırıldı.

Sonuç:

2007 yılında yapılan toplu görüşmelerde Hükümetin 2008 yılının tamamı için önerdiği kümülatif %3,02 (%1,5 + %1,5) artış, pazarlıklar sonucunda seyyanen ve oransal zamlar, ek ödeme adıyla yenilenen denge tazminatına yapılan artışlar ve enflasyon farkı ile birlikte en düşük dereceli memur maaşında %27,3; ortalama memur maaşında %22,9 oranına yükseltildi.

 

Türkiye Kamu-Sen, memur maaşlarına yapılan zamları ve denge tazminatına yapılan 20 TL + 20 TL artışı yeterli bulmayarak bu ödemelerin yükseltilmesi ve kamu görevlilerine refah payı verilmesi istemiyle Uzlaştırma Kuruluna başvurdu. Uzlaştırma Kurulu, Türkiye Kamu-Sen’in taleplerini yerinde görerek yeni bir artış önerisi sunsa da Bakanlar Kurulu bu kararları uygulamadı.

 

BAZI KESİMLERİN “%2+2 ZAM ALDILAR DİYEREK” TÜRKİYE KAMU-SEN MUTABAKAT İMZALAMAMASINA RAĞMEN KONFEDERASYONUMUZU İTHAM ETTİĞİ 2007 YILI TOPLU GÖRÜŞMESİNİN UYGULAMA SONUÇLARI

5(1) 1(3) 4(1)

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme:

Türkiye Kamu-Sen, yetkili olduğu 2002-2008 yılları arasında geçen 7 yıllık sürede Hükümetin %66,96 artış teklifine karşılık memur maaşlarının %219,58 oranında artmasını sağlamıştır.

Memur-Sen’in yetkili olduğu 2010-2016 arasındaki 7 yıllık dönemde ise Hükümet, daha önceki süreçtekine yakın oranda toplam kümülatif %65,51’lik bir teklif sunmuş, buna karşın Memur-Sen’in memur maaşlarına katkısı %102,93’te kalmıştır.

2003-2009 yıllarında enflasyon toplamda %94,34 oranında artmışken, 2010-2016 arasında ise %71,30 artmıştır. Buna göre Türkiye Kamu-Sen, memur maaşlarının enflasyon karşısında reel olarak %64,4 daha fazla artmasını sağlamışken, Memur-Sen’in yetkili olduğu dönemde bu oran %18,5 olmuştur. Memur maaşlarının enflasyon karşısındaki gelişiminde yaşanan bu dramatik düşüş mutlak surette irdelenmeli ve sebepleri sorgulanmalıdır.

Türkiye Kamu-Sen’in 2008 yılında imzaladığı mutabakat gereği 2011 yılı Kasım ayında ek ödeme rakamlarına unvan bazında yapılan 43 lira ile 759 lira arasındaki artışların, Türkiye Kamu-Sen’in kazanımlarına dâhil edilmeden, Memur-Sen’in yetkili olduğu dönemde memur maaşlarına yapılan artışlara yansıtıldığı da hesaba katıldığında 2010-2016 yıları arasında Memur-Sen’in maaşlara reel olarak hiçbir katkıda bulunmadığı görülecektir.

Yapılan hesaplamada sosyal yardımlara yapılan artışlar ve toplu görüşme primi ise her iki dönem için de maaş artış oranlarına eklenmemiştir.

Türkiye Kamu-Sen’in yetkili olduğu 7 yıllık süre ile Memur-Sen’in yetkili olduğu 7 yıllık süre karşılaştırıldığında Türkiye Kamu-Sen’in memur maaşlarına yaptığı katkının Memur-Sen’in yaptığı katkının 2 katından fazla olduğu ortaya çıkmaktadır.


Galerideki Resimler

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ8 + = 16

Henüz yorum yapılmamış.