reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

Şube Müdürleriyle İlgili Teklif Torba’dan Çıkarıldı

28 Ocak 2015, Çarşamba, 9:46 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 5 kişi okudu | 0 yorum
T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonuna 19.01.2015 tarihinde sunulan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifinin 17. Maddesi ile 25.08.2011 tarih ve 652 sayılı milli eğitim bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnameye eklenmek istenen “Görevde yükselme ve unvan değişikliği” başlıklı;   EK MADDE 2-(1) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi […]

T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonuna 19.01.2015 tarihinde sunulan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifinin 17. Maddesi ile 25.08.2011 tarih ve 652 sayılı milli eğitim bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnameye eklenmek istenen “Görevde yükselme ve unvan değişikliği” başlıklı;

 

EK MADDE 2-(1) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavında; Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir. Ancak, ilçe milli eğitim müdürü ve üst kadrolara yapılacak atamalarda görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı uygulanmaz. (2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına sözlü sınav, diğer kadrolara ise yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik halinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. (3) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir. (4) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları ile bu sınavlara katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitim düzeyine ilişkin şartlar ile sınavların uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. (5) “Bu madde hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavları ile bunlara istinaden yapılan atamalar hakkında da uygulanır.” şeklinde idi. Yürürlüğe konulmak istenen bu düzenleme ile şube müdürlüğü sınavlarına ilişkin yargı kararları bertaraf edilmeye ve uygulanmaması için yasal dayanak oluşturulmaya çalışılmıştır.

 

Türk Eğitim Sen olarak yoğun çabalarımız ve bu hususta muhalefet partileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kanun teklifinden yukarıda bahsi geçen maddenin çıkarılmasını sağladık. T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonuna 23.01.2015 tarihinde sunulan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifinde yukarıdaki madde yer almamaktadır.

 

 

Torba Yasanın eski hali için tıklayınız

Torba Yasanın yeni hali için tıklayınız

 

 

 

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ2 + = 10

Henüz yorum yapılmamış.