reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

Yönetici Atamada Yargıdan Ders Niteliğinde Karar

9 Şubat 2016, Salı, 9:50 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 2 kişi okudu | 0 yorum
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” gereğince yapılan değerlendirmelerde başarısız sayılma işlemine karşı açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma kararlarına istinaden üçüncü defa yapılan yeniden değerlendirme sonucunda, başarısız sayılma ve görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan […]

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” gereğince yapılan değerlendirmelerde başarısız sayılma işlemine karşı açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma kararlarına istinaden üçüncü defa yapılan yeniden değerlendirme sonucunda, başarısız sayılma ve görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davada;
Gaziantep 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/972 E. sayılı ve 25.12.2015 tarihli kararı ile dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. İlgili kararda, üstüne durulması gereken hususun mahkeme kararının doğru uygulanması olduğu belirtildikten sonra, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çoğu kararlarında da değinildiği üzere; bir yargı kararının uygulanma zorunluluğu kararın hüküm fıkrasıyla sınırlı olmamakta ve kararın esasına da aynı şekilde saygı gösterilmek ve uygulanmak zorunda olduğu kabul edilmektedir.  Dava konusu olayda, davacı hakkında yapılan ikinci değerlendirmeye ilişkin, yukarıda yer verilen Mahkeme kararının gerekçesinde; daha önce “evet” olarak değerlendirilmiş olan kriterlerin ikinci değerlendirmede “hayır” şeklinde bir değerlendirmeye çevrilmek suretiyle yargı kararını etkisiz bırakma sonucunu doğuracak nitelikte işlem tesis edildiği hususuna açıkça yer verildiği dikkate alındığında, anılan karar uyarınca davacının yeni bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın başarılı kabul edilerek görev süresinin uzatılması gerektiği sonucuna varıldığından, davcının üçüncü defa değerlendirmeye tabi tutulmasına ve bu değerlendirmede başarısız sayıldığından bahisle görev süresinin uzatılmamasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Denilmiştir.
İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız 

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ7 + 3 =

Henüz yorum yapılmamış.