reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

YÖNETİCİ DEĞERLENDİRMEDE YARGI KARARINI UYGULAMAYAN İDAREYE BİR TAZMİNAT CEZASI DAHA

26 Ocak 2018, Cuma, 11:23 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 0 kişi okudu | 0 yorum
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin değerlendirilmesi sonucu görevden alınması ve yeniden yapılan değerlendirmelerde başarısız sayılmasına ilişkin açılan davalarda; Ankara 10. İdare Mahkemesi, yargı kararının uygulanmaması nedeniyle idari işlemin iptaline ve yargı kararının uygulanmaması nedeniyle manevi tazminata hükmetmiştir. Davada; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan değerlendirmeye göre başarısız sayılmaya ilişkin işlemin […]

Eğitim Kurumları Yöneticilerinin değerlendirilmesi sonucu görevden alınması ve yeniden yapılan değerlendirmelerde başarısız sayılmasına ilişkin açılan davalarda; Ankara 10. İdare Mahkemesi, yargı kararının uygulanmaması nedeniyle idari işlemin iptaline ve yargı kararının uygulanmaması nedeniyle manevi tazminata hükmetmiştir.

Davada; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan değerlendirmeye göre başarısız sayılmaya ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile yürütmenin durdurulması kararı verildiği, ancak bu yürütmenin durdurulması kararının gereğinin yerine getirilmediği, değerlendirmenin bir önceki değerlendirmede olduğu gibi somut bilgi ve belgelere dayanmadığı, nesnel ve somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı bu haliyle objektiflikten uzak soyut ve dayanaksız olduğu anlaşıldığından Türk Eğitim-Sen üyesinin açtığı davada; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan değerlendirmeye göre başarısız sayılmaya ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca mahkeme kararının gerekçesi doğrultusunda idare tarafından işlem tesis edilmemesi ve bu nedenle davacının tekrar yargı yoluna başvurmak zorunda kalması nedeniyle duyduğu elem ve üzüntünün karşılığı olarak takdiren 1.000 TL manevi tazminatın ödenmesine karar verilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ+ 3 = 12

Henüz yorum yapılmamış.