reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

Yöneticilerle İlgili Danıştay Kararları Ne Anlama Geliyor

15 Mayıs 2015, Cuma, 11:24 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 0 kişi okudu | 0 yorum
Bilindiği üzere, 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesiyle değiştirilen 652 Sayılı KHK’nın 37. Maddesinin 8. Fıkrası ve yine aynı kanunun 25. maddesiyle 652 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 10. maddesinin 8. Fıkrası uyarınca; görev yaptığı […]

Bilindiği üzere, 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesiyle değiştirilen 652 Sayılı KHK’nın 37. Maddesinin 8. Fıkrası ve yine aynı kanunun 25. maddesiyle 652 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 10. maddesinin 8. Fıkrası uyarınca; görev yaptığı okulda 14/3/2014 tarihi itibarıyla görev süresi dört yılın üzerinde olan okul müdürlerinin 2013-2014 ders yılının bitimi tarihinde (13 Haziran 2014) başka bir işleme gerek kalmaksızın yöneticilik görevi sona erdirilmiştir.

 

Akabinde ilgili kişiler tarafından açılan davalarda, okul müdürlüğü görevinin sona erdirilmesine ilişkin işlemin iptali ve dayanak yasa maddelerinin Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebiyle davalar açılmıştır. Bu davalar neticesinde, bazı idare mahkemeleri tarafından, müdürlük görevinin kanuni düzenleme ile sona erdiği, ortada yöneticilik görevine son verilmesine dair idari davaya konu olabilecek bir idari işlemin bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir. Bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulması sonucunda ise Danıştay 2. Dairesi tarafından, müdürlük görevinin yasa maddesinin icrası amacıyla sona erdirildiği, sözkonusu uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığınca fiili olarak yerine getirilen bir “icrai işlem” olduğu, buna göre idare mahkemesince işin esasına girilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, davanın incelenmeksizin reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığından bahisle yerel mahkeme kararları bozulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ+ 6 = 10

Henüz yorum yapılmamış.