reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

YOZGAT İDARE MAHKEMESİ’NDEN ‘‘MÜDÜRLÜK GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI GEREKİR’’ KARARI

5 Aralık 2017, Salı, 9:39 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 2 kişi okudu | 0 yorum
Kırşehir ili Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken ,Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan ‘‘Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu’’ gereğince yapılan değerlendirme sonucu puanının 75’in altında (58 puan) olması sebebiyle Yozgat İdare Mahkemesi’ne açılan davada işlemin iptaline karar verilmesinin ardından idarece […]

Kırşehir ili Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken ,Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan ‘‘Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu’’ gereğince yapılan değerlendirme sonucu puanının 75’in altında (58 puan) olması sebebiyle Yozgat İdare Mahkemesi’ne açılan davada işlemin iptaline karar verilmesinin ardından idarece yeniden yapılan değerlendirme sonucunda tekrar 75’in altında (38) puan verilerek görev süresinin uzatılmamasına karar verilen Türk Eğitim-Sen üyemizin bu kez de anılan yargı kararının uygulanması için idare tarafından yeni yönetmelik hükümleri doğrultusunda sözlü sınava davet edilmesi sebebiyle açtığı davada yeniden iptal kararı alması ve bu mahkeme kararının uygulanmasında üçüncü kez yeniden yapılan değerlendirme neticesinde tarafına düşük puan (20puan) verilerek görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işleme karşı açılan davada ;

Yozgat İdare Mahkemesi 10.11.2017 tarih 2017/304 E. 2017/1311 K. sayılı kararıyla ‘‘İdarenin yargı kararlarını aynen ve gecikmeksizin uygulamak zorunda olduğu hususu ve iptal kararlarının gerekçeleri de dikkate alındığında davacı hakkında tesis edilen söz konusu değerlendirme formunun objektif kriterler gözetilerek doldurulmadığı tespit edilmesine rağmen yine aynı konularda düşük puan verildiği bu yargılama süreci içerisinde yöneticilik görevi de yapmadığından davacının puanının düşürülmesini gerektiren herhangi bir sebep bulunmamasına rağmen davacının puanının düşürüldüğü görülmektedir.

Bu durumda yargı kararının uygulanmasına yönelik dava konusu işlemle yargı kararının etkisiz bırakıldığı, davalı idare tarafından ileri sürülen diğer nedenler de davacıya düşük puan verilmesini gerektirir nitelikte olmadığından dava konusu işlemde sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka uyarlık bulunmadığının anlaşılması karşısında MÜDÜRLÜK GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILMIŞTIR’’ gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.

İlgili Karar İçin Tıklayınız

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ1 + = 2

Henüz yorum yapılmamış.