reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

YURT DIŞI ÖĞRETMENLİKTE SEÇME SINAVININ SADECE SÖZLÜ SINAVLA YAPILMASINA İMKAN SAĞLAYAN DÜZENLEMENİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ İPTAL EDİLDİ

23 Ocak 2020, Perşembe, 10:52 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 2 kişi okudu | 0 yorum
Türk Eğitim-Sen olarak 09.04.2016 tarihli 29679 sayılı Resmi Gazete Yayınlanan  “Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın 3. Maddesiyle 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bakanlıklar arası Ortak Kültür […]

Türk Eğitim-Sen olarak 09.04.2016 tarihli 29679 sayılı Resmi Gazete Yayınlanan  “Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın 3. Maddesiyle 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararın 7. Maddesinden sonra gelmek üzere eklenen seçim esas ve usulleri başlıklı 7/A maddesinin 1. fıkrasında yer alan ‘‘Komisyonca uygun görülmesi halinde seçme sınavı, tek aşamalı olarak temsil yeteneği sınavı şeklinde yapılabilir’’ ibaresinin, yine anılan madde hükmünün 4. fıkrasında yer alan ‘‘ Temsil yeteneği sınav puanı esas alınmak suretiyle’’ ibaresinin iptali talebiyle açtığımız davada; Danıştay 2. Dairesi  26.11.2019 tarih,  E.2016/16107 ve  K.2019 /6553 sayılı kararıyla İPTAL kararı vermiştir.

Kararın gerekçesinde ‘‘yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken ve öznel değerlendirmeyi beraberinde getiren sözlü sınavı yurt dışında görevlendirilecek personel seçiminde tek belirleyici olmasına; başka bir ifadeyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanını değerlendirme dışı bırakarak başarı sıralamasının tek başına yeteneği temsil yeteneği sınavı sonuçlarına göre oluşturmasına yol açan düzenlemede kamu yararına uyarlık bulunmamaktadır.’’ Denilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ+ 8 = 10

Henüz yorum yapılmamış.