reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

YURT-KUR SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI İLE İLGİLİ DAVAMIZDA İSTİNAFA BAŞVURDUK

19 Aralık 2017, Salı, 5:46 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 2 kişi okudu | 0 yorum
Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2016 tarihinde yayınlanan “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Duyurusu” nun iptali istemiyle açtığımız davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2017/2195 E. sayılı ve 18.08.2017 tarihli kararıyla dava konusu duyurunun yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Kararın gerekçesinde, dava konusu duyurunun muhtelif hükümlerinde, […]

Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2016 tarihinde yayınlanan “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Duyurusu” nun iptali istemiyle açtığımız davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2017/2195 E. sayılı ve 18.08.2017 tarihli kararıyla dava konusu duyurunun yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Kararın gerekçesinde, dava konusu duyurunun muhtelif hükümlerinde, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek belirleyicisi olarak düzenlendiği, bu haliyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak başarı sıralamasının tek başına sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulduğu anlaşıldığından etkin bir yargısal denetimden uzak, Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ve 657 sayılı Kanunda yer alan liyakat ilkesine aykırı şekilde düzenlenen dava konusu duyuru işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmişti. Bu karar idarenin itirazı üzerine üst mahkeme tarafından kaldırılmış olup, Ankara 12. İdare Mahkemesi, 2017/2195 E., 2017/3290 K. sayılı ve 22.11.2017 tarihli kararıyla bu kez davanın reddine karar vermiştir. Sendikamızca bu karara karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, yargılama süreci devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ7 + 8 =

Henüz yorum yapılmamış.